Beint í efni

Aðild að stéttarfélagi er ávísun á öryggi!

Stéttarfélag lögfræðinga er öflugur málsvari sem veitir persónulega þjónustu og er í forsvari við gerð kjarasamninga. Félagið er aðili að Bandalagi háskólamanna og félagsfólk nýtur aðildar að sjóðum BHM.

Aðgengilegir kjarasamningar

Stéttarfélag lögfræðinga gerir kjarasamninga fyrir hönd sinna félagsmanna. Þessir miðlægu samningar eru sá grunnur sem mögulegir stofnana- eða fyrirtækjasamningar byggja síðan ofan á, eftir því sem við á hjá hverjum vinnustað. Hér á vefnum eru nú aðgengilegir á rafrænan hátt allir samningar sem í gildi eru hjá félaginu.

Þjónusta skrifstofu félagsins

Stéttarfélag lögfræðinga veitir persónulega ráðgjöf í kjara- og réttindamálum, svo sem við gerð ráðningasamninga og við undirbúning launaviðtals. Við leggjum mikla áherslu á öfluga, einstaklingsmiðaða varðstöðu og ókeypis ráðgjöf ef vandamál koma upp á vinnustað. Í mörgum tilvikum útvegar félagið ókeypis lögfræðiþjónustu og kemur fram fyrir hönd einstaklinganna eigi þeir undir högg að sækja..

Margvíslegur ávinningur

Aðild að stéttarfélagi er ávísun á öryggi. Félagsfólk nýtir samtakamátt sinn til að knýja á um bestu mögulegu kjör sín og réttindi. Gott stéttarfélag veitir persónulega ráðgjöf og þjónustu, allt frá ráðningarsamningi til starfsloka. Það opnar einnig aðgengi að margskonar fríðindum og fjárhagslegum stuðningi og er traustur bakhjarl þegar á þarf að halda.

Stéttarfélag lögfræðinga er eitt þessara félaga. Það grundvallar þjónustu sína á styrkum stoðum langrar sögu og sækir sér aukið afl með því að starfa undir merkjum BHM og vera þannig hluti af stórri og öflugri heild.

Betri kjör

Stéttarfélag lögfræðinga gerir samninga við allskonar mismunandi aðila, ríkisvaldið, sveitarfélög, stofnanir og einkafyrirtæki fyrir hönd félaga sinna. Markmiðið er ávallt að hámarka ávinning til lengri tíma.

Persónuleg þjónusta

Stéttarfélag lögfræðinga veitir einstaklingsmiðaða ráðgjöf við gerð ráðningarsamninga, undirbúning launaviðtala o.s.frv. Félagið er einnig öflugur bakhjarl einstaklinga í ágreiningsmálum og réttindabaráttu.

Fjölbreyttir styrkir

Aðild að félaginu opnar á fjárhagslega aðstoð vegna heilbrigðisþjónustu eða langvarandi fjarveru frá vinnu vegna veikinda. Sjúkra- og styrktarsjóðir greiða fyrir sérfræðiráðgjöf og útlagðan kostnað.

Ókeypis fræðsla og námskeið

Stéttarfélag lögfræðinga veitir félagsfólki sínu aðgang án endurgjalds að alls kyns fræðslu, fyrirlestrum og námsefni sem jafnt getur nýst í leik og starfi. Oft er efnið rafrænt og hægt að lesa, horfa og hlusta við hentugleika.

Bakhjarl símenntunar

Örar breytingar á vinnuumhverfi og verkefnum gera símenntun stöðugt mikilvægari, fyrir starfsánægju, öryggi og umbun. Félagið opnar aðgang að öflugum sjóðum sem veita verðmæta styrki.

Betri frídagar!

Með aðild að Orlofssjóði BHM býður félagið aðgang að spennandi orlofskostum auk afsláttarkjara á flugi og margvíslegri frítengdri afþreyingu.

Við leggjum áherslu á að stéttarfélagið veiti ávallt einstaklingsmiðaða ráðgjöf

Hjalti Einarsson, sviðstjóri kjaramála

Styrkir sem geta breytt öllu

Með aðild að félaginu opnast möguleikar á margvíslegum styrkjum. Þar skiptir þátttaka félagsins í BHM miklu máli. Veitt er fjárhagsleg aðstoð vegna heilbrigðisþjónustu eða langvarandi fjarveru frá vinnu vegna veikinda. Sjúkra- og styrktarsjóðir greiða einnig fyrir margs konar sérfræðiráðgjöf og útlagðan kostnað og veita t.d. gleraugnastyrki, fæðingarstyrki, dánarbætur o.m.fl.

Starfsendurhæfing

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður eflir starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði. Starfsendurhæfing samhliða vinnu gæti komið til greina fyrir starfsmenn sem eiga erfitt með að skila vinnu sinni á fullnægjandi hátt vegna heilsubrests. Oft er vinnustaðurinn þegar búinn að koma til móts við starfsmanninn með aðlögunum sem hafa þó ekki náð að breyta starfsgetu starfsmannsins. Þá væri kannski gott að skoða starfsendurhæfingu samhliða vinnu.

Orlofssjóður BHM

Orlofssjóður BHM hefur það markmið að auðvelda sjóðfélögum að njóta orlofs og í því skyni á sjóðurinn og rekur orlofshúsnæði. Vöruframboð Orlofssjóðs BHM samanstendur einnig af flugávísunum, útilegu – og veiðikortum og ferðaávísunum.