Beint í efni

Stéttarfélag lögfræðinga

Hlutverk Stéttarfélags lögfræðinga er að vera í forsvari fyrir félagsmenn sína við gerð kjarasamninga og við ákvarðanir er á einhvern hátt snerta kjör þeirra.

Skrifstofa Stéttarfélags lögfræðinga

Þjónustuskrifstofan er til húsa í Borgartúni 6. Hún er opin virka daga frá klukkan 9-12 og 13-16. Síminn er 595 5140.

Á skrifstofunni, sem rekin er með tveimur öðrum stéttarfélögum, er félagsfólki veitt margs konar þjónusta og upplýsingar.

Meðal verkefna hennar er að aðstoða:

 • á sviði kjara- og réttindamála
 • við lausn ágreiningsmála er varða framkvæmd og túlkun kjarasamninga
 • við að leita lögfræðilegrar ráðgjafar í málum sem falla undir starfssvið stéttarfélags
 • við gerð ráðningarsamninga og túlkun á þeim
 • við útreikninga á launum og innheimtu ef þörf krefur

Aðild að Stéttarfélagi lögfræðinga

Félagsaðild er heimil þeim sem lokið hafa að lágmarki BA gráðu í lögfræði frá viðurkenndum háskóla. Félagsaðild er óháð starfsvettvangi, vinnuveitanda eða ráðningarformi. Háskólanemar sem lokið hafa tveimur námsárum af háskólanámi í lögfræði geta orðið félagar með takmörkuðum réttindum og skyldum.

Stéttarfélag lögfræðinga í tölum

  0%
  Félagsfólk starfar hjá ríki og sveitarfélögum en 30% félagsfólks starfar á almennum vinnumarkaði.
  0
  Félagsfólk Stéttarfélags lögfræðinga er fjölbreyttur hópur fólks þar sem meðalaldurinn er 43 ár.
  0+
  Á yfir eitt hundrað vinnustöðum um land allt er að finna félagsfólk í Stéttarfélagi lögfræðinga.

Saga félagsins

Stéttarfélag lögfræðinga í þeirri mynd sem það er í dag má rekja til ársins 1973 þegar samþykkt voru lög nr. 46/1973 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Skipulögð starfsemi utan um hagsmuna- og kjarabaráttu lögfræðinga á Íslandi á sér þó lengri sögu. Lögfræðingafélag Íslands var fyrsta allsherjarfélag lögfræðinga á Íslandi sem gætti hagsmuna lögfræði stéttarinnar

Stjórn Stéttarfélags lögfræðinga

Stjórn félagsins ber ábyrgð á rekstri félagsins, skrifstofuaðild og fjársýslu. Stjórnin fer með umboð félagsins til kjarasamninga.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm fullgildum félagsmönnum og tveimur varamönnum, löglega kjörnum í kosningu sem fer fram á aðalfundi. Stjórnarmenn eru kosnir til tveggja ára í senn og varamenn til eins árs.

Lög og samþykktir félagsins

Í lögum félagsins er meðal annars kveðið á um hlutverk Stéttarfélags lögfræðinga, reglur varðandi félagsaðild og ábyrgð stjórnar auk lýsinga á starfsemi félagsins.

Auk laganna má benda á samþykktir félagsins, m.a.

Aðalfundir Stéttarfélags lögfræðinga

Aðalfundur Stéttarfélags lögfræðinga hefur æðsta vald í öllum málum félagsins og skal haldinn í lok mars ár hvert. Stjórn getur ákveðið að skipuleggja staðarfund, rafrænan fund, eða blöndu af þessu tvennu. Boðun á aðalfund skal send með rafrænum hætti til félagsmanna með a.m.k. viku fyrirvara.

Hönnunarstaðall Stéttarfélags lögfræðinga

Allt efni sem félagið sendir frá sér skal vera samkvæmt hönnunarstaðli.

Í hönnunarstaðli er að sjá reglur og útfærslur á notkun merkis, leturgerðir og reglur um litaval í kynningarefni og merkingum. Þar eru merki og aðrir grafískir þættir á vektoraformi sem hægt er að sækja ef skjalið er opnað í myndvinnsluforriti.